Futura > Ekonomitjänster > Reskontra

Reskontra

Reskontrahantering

Vi hjälper er med all reskontrahantering, såväl kundreskontra som leverantörsreskontra. Vi hjälper dig att hålla reda på eventuellt obetalda kundfakturor. Vi kan även hjälpa till med att skicka påminnelser och skicka fakturor till inkasso. Vi kan även om så önskas hjälpa till med hanteringen av leverantörsfakturor.

 

De flesta företag vill själva skicka ut sina kundfakturor. Det finns en enkel anledning till det, nämligen att man själv bäst vet vilket arbete som har utförts. Vill företaget trots det ha hjälp med faktureringen kan vi givetvis hjälpa till. Men eftersom vi inte kan veta vilka arbeten företaget har utfört måste man lämna ordentliga underlag, så att faktureringen kan bli korrekt.

Även om företaget själva sköter faktureringen kan vi hjälpa till med att hålla reda på vilka kundfakturor som förblir obetalda. Vi kan även hjälpa till med att skicka ut påminnelser och skicka obetalda fakturor till inkasso.

Vi har även möjlighet att om så önskas hjälpa till med t ex betalning av leverantörsfakturor. Men då måste någon på företaget godkänna fakturan först. Eftersom vi inte arbetar ute på ert företag har vi ingen möjlighet att själva kontrollera vad som har köpts in.