Futura > Ekonomitjänster > Lönehantering

Lönehantering

Löner

Vi hjälper ert företag med lönehanteringen. Du eller dina anställda rapporterar direkt till oss och vi skapar lönespecifikationer och kontrolluppgifter mm i vårt löneprogram.

 

Många företag tycker att det är besvärligt med lönehanteringen. Lämnar du det till oss ser vi till att rätt skatt dras. Arbetsgivaravgifterna blir korrekt uträknade och rapporterade till Skatteverket. När någon anställd blir sjuk eller tar ut semester räknar vi ut så att rätt sjuklön respektive semesterersättning betalas ut.

Vi tar också hand om att kontrolluppgifter skickas till Skatteverket. Dessutom rapporterar vi till Fora för de företag som är anslutna till Fora.