Futura > Ekonomitjänster > Bokslut

Bokslut

Ett bra Bokslut

Vi hjälper er med att göra ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Vi gör Årsbokslut eller Förenklat årsbokslut till enskilda näringsidkare. Vi har även stor erfarenhet av att göra Årsredovisningar till aktiebolag.

 

När räkenskapsåret är slut måste alla företag göra ett bokslut. Vi hjälper gärna till med detta. För en enskild näringsidkare räcker det med att göra ett Förenklat årsbokslut. Det är ett ganska enkelt bokslut. Men ett aktiebolag måste göra en Årsredovisning, som sedan ska skickas in till Bolagsverket. Det finns mycket regler och bestämmelser kring hur en Årsredovisning ska se ut. Därför kan det vara bra att få experthjälp med detta.

Vi har stor erfarenhet av att göra bokslut. Det finns många företag som vill ha hjälp med bokslutet även om de har skött den löpande bokföringen själva. Då finns vi där och kan hjälpa till med att avsluta det gamla räkenskapsåret.