Futura > Ekonomitjänster > Bokföring

Bokföring

Bokföring enligt oss

Vi hjälper er med den löpande bokföringen, så att ni kan arbeta med det ni är bra på i stället för att ägna stor del av er tid åt administration. Vi lämnar regelbundet resultat- och balansrapporter så att ni kan se hur det går för företaget.

 

Många mindre företag vill ägna sig åt sitt specialområde och slippa i från all administration. Om ni lämnar bokföringen till oss så kan ni arbeta med det ni är bra på. Vi tar hand om bokföringen samt hjälper till vid kontakter med Skatteverket och andra myndigheter som behövs i samband med det egna företagandet.

Det är lättare att göra rätt från början än att rätta fel som har uppstått i bokföringen p g a okunskap. Vänta därför inte för länge med att lämna i från er bokföringen! Känns det som om bokföringen är svår och ni inte vet hur ni ska hantera den. Lämna över bokföringen till någon som kan!

Vi lämnar regelbundet ut resultat- och balansrapporter som visar hur företaget utvecklas. Får vi bokföringsmaterial månadsvis kan vi också direkt visa hur företagets utveckling ser ut. Lämnar ni bokföringsmaterial mer sällan, så är det också svårare för oss att tala om för er hur ert företagande egentligen fungerar.

Vi fungerar gärna som bollplank innan ni fattar stora beslut som rör företaget. Fråga oss gärna om råd innan ni fattar några beslut som rör företagets framtid.