Futura > Ekonomitjänster

Ekonomitjänster

Ekonomisk konsultation – Företagskonsulter

Du kan tryggt lämna allt pappersarbete i våra händer och ägna dig helt åt ditt företag och dess affärsidé. Men vi står naturligtvis till ditt förfogande som samtalspartner och rådgivare.

Bokföring

Vi hjälper er med den löpande bokföringen, så att ni kan arbeta med det ni är bra på i stället för att ägna stor del av er tid åt administration. Vi lämnar regelbundet resultat- och balansrapporter så att ni kan se hur det går för företaget.

Läs mer

Reskontra

Vi hjälper er med all reskontrahantering, såväl kundreskontra som leverantörsreskontra. Vi hjälper dig att hålla reda på eventuellt obetalda kundfakturor. Vi kan även hjälpa till med att skicka påminnelser och skicka fakturor till inkasso. Vi kan även om så önskas hjälpa till med hanteringen av leverantörsfakturor.

Läs mer

Bokslut

Vi hjälper er med att göra ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Vi gör Årsbokslut eller Förenklat årsbokslut till enskilda näringsidkare. Vi har även stor erfarenhet av att göra Årsredovisningar till aktiebolag.

Läs mer

Deklaration

Vi hjälper er gärna med deklarationen. Vi har stor erfarenhet av att upprätta deklarationer både för dig med enskild firma och för juridiska personer.

Läs mer

Lönehantering

Vi hjälper ert företag med lönehanteringen. Du eller dina anställda rapporterar direkt till oss och vi skapar lönespecifikationer och kontrolluppgifter mm i vårt löneprogram.

Läs mer

Redovisning

Vi hjälper er med redovisningen. Redovisningen är alltid uppdaterad och ni får löpande rapporter om företagets resultat.

Läs mer